vår filosofi
är att det finns inget bättre än att vara i bergen, oavsett om du åker skidor, bräda, klättrar i berg eller färdas med skoter. Vår målsättning är att du som går kurs hos oss efteråt ska känna att du fått med dig kunskap som ökar ditt intresse för att ge dig ut på nya äventyr – men med den respekt och kunskap som krävs för att kunna genomföra dina drömmar.

 
 

European Avalanche Management Group AB - Åre Lavincenter verkar i en ömtålig fjällmiljö. Vi påverkas också tydligt av eventuella förändringar i klimatet vilket gör att vi har högt ställda krav på oss själva i vårt miljöarbete.

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål, så som Storslagen Fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan, som vi försöker bidra till.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier.
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer samma miljökrav på våra underleverantörer.
 • Vi försöker att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
 • Vid skoterkörning anpassar vi körningen för att minimera buller och annan påverkan.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.